NL  |  FR
Welkom   |   Wachtdienst   |   Links   |   FAQ   |   Contact
Zoeken:
Online inschrijvingsprocedure bij de Orde der Apothekers
Iedere apotheker die de artsenijbereidkunde in België wenst te beoefenen en iedere apotheker die in een laboratorium voor biologische analyse wenst te werken moet vooraf ingeschreven zijn op de lijst van de Orde der Apothekers, zoniet kan hij strafrechtelijk worden vervolgd.

Op basis van uw nationaliteit én van het land waar u uw diploma behaalde, moet u de correcte inschrijfprocedure kiezen.
 • Er zijn 6 mogelijkheden : A.1. / A.2. / A.3. / B.1. / B.2. / B.3.
 • Na het aanklikken van uw persoonlijke situatie krijgt u een specifieke en gedetailleerde overzichtspagina met oplijsting van de kopies van de documenten die u ons digitaal zal moeten doorsturen.
 • U vindt er ook alle uitleg om uw on-line inschrijving vlot te laten verlopen.
Klik hieronder op de link van uw keuze om uw on-line inschrijving te starten:

A. U bent een EER onderdaan (EU, Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein) of Zwitser:
  
A.1. Met een in België behaald diploma

A.2. Met een in de EER behaald diploma (EU, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) + Zwitserland (voor de apothekersdiploma’s die voldoen aan de toepassingsvoorwaarden van de Richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties)

A.3. Met een buiten de EER behaald diploma (EU, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) + Zwitserland 

B. U bent geen EER onderdaan (EU, Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein) of Zwitser:

 • B.1. Met een in België behaald diploma

 • B.2. Met een in de EER behaald diploma (EU, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) + Zwitserland (voor de apothekersdiploma’s die voldoen aan de toepassingsvoorwaarden van de Richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties)

  B.3. Met een buiten de EER behaald diploma (EU, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) + Zwitserland
  Terug naar overzicht


  Orde der apothekers - Henri Jasparlaan 94 -1060 BRUSSEL - T: 02/537.42.67 - F: 02/537.45.72