NL  |  FR
Welkom   |   Wachtdienst   |   Links   |   FAQ   |   Contact
Zoeken:
Inschrijving bij de Orde: formaliteiten - documenten - procedure
U kan zich online inschrijven bij de Orde of op het secretariaat van de betreffende provinciale Raad:
  1. als titularis: in de provincie waar de apotheek gevestigd is.
  2. als niet-titularis: in de provincie waar u gedomicilieerd bent, zelfs indien u het beroep in een andere provincie uitoefent.
De openingsuren vindt u terug op deze site bij de betreffende provinciale Raad.

U bent voorzien van:
  1. identiteitskaart
  2. een uittreksel uit het strafregister niet ouder dan 3 maand afgeleverd door de stad of  gemeente
  3. het diploma of een bewijs van slagen afgeleverd door uw universiteit
  4. voor de apothekers met een bediendestatuut: de mogelijkheid om een kopie van het arbeidscontract mee te brengen. Uiteraard mag de loonaanduiding onzichtbaar gemaakt worden. Ter bescherming van de werknemer wordt er gecontroleerd of het voldoet aan de deontologische regels.
U vult het inschrijvingsverzoek in – hetzij online – hetzij fysiek op het secretariaat.
Indien u zich online inschrijft, dan kan u kopies van bovenstaande documenten uploaden.

De provinciale Raad zal een speciale zitting houden om de inschrijvingen te acteren. Deze datums vindt u hier terug.

Het visum-nummer wordt door FOD Volksgezondheid, via een digitale link, rechtstreeks doorgestuurd naar de Orde.
Na het acteren van uw inschrijving door de Raad wordt uw lidkaart opgestuurd en kan u starten met uw beroepswerkzaamheden als apotheker.

De inschrijving op de lijsten van de Orde is een wettelijke verplichting voor elkeen die het beroep van apotheker uitoefent. De inschrijving is gratis voor de pas afgestudeerden tot eind 2020.
We willen u erop wijzen dat de uitoefening van de artsenijbereidkunde zonder inschrijving op de lijst van de Orde, een strafrechtelijk beteugeld feit is.
Terug naar overzicht


Orde der apothekers - Henri Jasparlaan 94 -1060 BRUSSEL - T: 02/537.42.67 - F: 02/537.45.72