NL  |  FR
Welkom   |   Wachtdienst   |   Links   |   FAQ   |   Contact
Zoeken:
Vertegenwoordiging van de Orde bij verschillende instanties
De Nationale Raad heeft zijn vertegenwoordigers aangeduid bij verschillende instanties.

Bij PGEU (Pharmaceutical Group of European Union)
 • AWG (Advisory Working Group): Juriste S. Van Overstraeten   
 • EPPF (European Pharmacists' Professional Forum): Ondervoorzitter Apr. R. Verthongen en secretaris M. Bouillon
 • GA (General Assembly): Ondervoorzitter Apr. R. Verthongen en secretaris M. Bouillon, Juriste S. Van Overstraeten
                                
Bij Eurheca (European Health professionals' Competent Authorities)
 • Directeur Apr. R. Marinus, Juriste A.-C. Squifflet

Bij het e-Health platform
 • effectief lid: Directeur Apr. R. Marinus
 • plaatsvervangend lid: Directeur Apr. A. Nicolas

Bij het CIOPF (Conférence Internationale des Ordres de Pharmaciens Francophones)
 • Voorzitter Prof. C. De Vriese

Bij InterOrdes
 • Plaatsvervangend voorzitter Prof. B. Pirotte en voorzitter Prof. G. Laekeman
 • Magistraat J. Simons
 • Juriste A.-C. Squifflet
 • Directeur Apr. R. Marinus

Bij het RIZIV - Comité van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) 
 • effectieve leden: Directeurs Aprs. R.Marinus en A. Nicolas
 • plaatsvervangende leden: Aprs. Th. Desbuquoit en J.-C. Davoine

Bij het OFBS (Observatoire Franco-Belge de la Santé)
 • Directeur Apr. A. Nicolas


Orde der apothekers - Henri Jasparlaan 94 -1060 BRUSSEL - T: 02/537.42.67 - F: 02/537.45.72