NL  |  FR
Welkom   |   Wachtdienst   |   Links   |   FAQ   |   Contact
Zoeken:
Verkiezingen Orde der Apothekers - 13 > 28 september 2021
Vervanging mandaten in de Provinciale Raad
Om de 3 jaar worden de mandaten van 50% van de leden van de Provinciale Raden vernieuwd. Gewone en plaatsvervangende leden worden dan verkozen voor een mandaat van 6 jaar. De zittende leden staan garant voor de continuïteit en begeleiding van de nieuwverkozenen.
Iedere op de ledenlijst van de Orde ingeschreven apotheker is verplicht aan de verkiezing van nieuwe vertegenwoordigers deel te nemen.

Apothekers vandaag

Apothekers vandaag
Zoals jullie weten, kent het beroep van apotheker momenteel belangrijke uitdagingen. Als beroepsapotheker staat het buiten kijf dat de basiswaarden die de Orde der Apothekers ter harte neemt, uitgedragen en verdedigd moeten worden. Het gaat hier om eer, waardigheid maar ook respect en collegialiteit.
Jij kan hierin een actieve rol spelen door een mandaat op te nemen in de Provinciale Raad.

Kandidaten

Kandidaten
Ondertussen heeft de Provinciale Raad je al een oproep tot kandidaatstelling gestuurd. Meer informatie over de inhoud van een mandaat binnen een Provinciale Raad kan je bekomen bij collega’s die momenteel verkozen zijn.

Voorwaarden om zich kandidaat te stellen als effectief of plaatsvervangend lid van de Provinciale Raad van zijn woonplaats (*)

Voorwaarden om zich kandidaat te stellen als effectief of plaatsvervangend lid van de Provinciale Raad van zijn woonplaats (*)
Apotheker van Belgische nationaliteit zijn, die, op het ogenblik van de verkiezing, sedert tenminste één jaar ingeschreven is op de lijst van de Provinciale Raad waarvoor men zich kandidaat stelt en sedert tenminste tien jaar op één der provinciale lijsten van de Orde en die geen andere sanctie dan de waarschuwing heeft opgelopen.
Kijk deze verkiesbaarheidscriteria na en stel je kandidaat voor een mandaat bij de Orde der Apothekers.
(*) Wordt als woonplaats beschouwd, de plaats waar de apotheker zijn voornaamste bedrijvigheid uitoefent en, voor de vervanger of adjunct, de plaats waar hij/zij verblijft (Art. 2. van het koninklijk besluit nr. 80 betreffende de Orde der apothekers).

Kandidatuurformulier
Apotheker van Belgische nationaliteit zijn, die, op het ogenblik van de verkiezing, sedert tenminste één jaar ingeschreven is op de lijst van de Provinciale Raad waarvoor men zich kandidaat stelt en sedert tenminste tien jaar op één der provinciale lijsten van de Orde en die geen andere sanctie dan de waarschuwing heeft opgelopen.
Kijk deze verkiesbaarheidscriteria na en stel je kandidaat voor een mandaat bij de Orde der Apothekers.
(*) Wordt als woonplaats beschouwd, de plaats waar de apotheker zijn voornaamste bedrijvigheid uitoefent en, voor de vervanger of adjunct, de plaats waar hij/zij verblijft (Art. 2. van het koninklijk besluit nr. 80 betreffende de Orde der apothekers).

Kandidatuurformulier
Je kandidatuur insturen uiterlijk op 24 augustus 2021. Het formulier kan je op eenvoudige manier verkrijgen via e-mail: info@ordederapothekers.be


Orde der apothekers - Henri Jasparlaan 94 -1060 BRUSSEL - T: 02/537.42.67 - F: 02/537.45.72