NL  |  FR
Welkom   |   Wachtdienst   |   Links   |   FAQ   |   Contact
Zoeken:
Nationale Raad
Bevoegdheden
  • heeft rechtspersoonlijkheid
  • heeft een normatieve bevoegdheid en stelt de deontologische code op
  • geeft gemotivieerde adviezen inzake de farmaceutische plichtenleer
  • stelt een repertorium op van alle beslissingen genomen door de provinciale Raden en de Raad van Beroep
  • bepaalt en int de bijdragen
  • stelt het huishoudelijk reglement op


Samenstelling
Functie Naam
 
Voorzitters
Professor Carine DE VRIESE
Professor Gert LAEKEMAN

Ondervoorzitters
Apotheker Jean-Christophe DAVOINE
Apotheker Maria VERTHONGEN

Secretarissen
Apotheker Michèle BOUILLON
Apotheker Thierry DESBUQUOIT

Magistraat
Kamervoorzitter em. Jacques SIMONS

Plaatsvervangend magistraat
Kamervoorzitter em. Paul BOUDOLF

Leden professoren
Professor Dieter DEFORCE
Professor Nathalie DUJARDIN
Professor Geneviève PHILIPPE
Professor Eline TOMMELEIN

Professor genodigde
Professor Luc PIETERS

Plaatsvervangend leden professoren
Professor Guy BORMANS
Professor Kristien DE PAEPE
Professor Emmanuel HERMANS
Professor Jean NEVE
Professor Bernard PIROTTE
Professor Jan VAN BOCXLAER

Leden apothekers
Apotheker Myriam DEMARBE
Apotheker Marie-Rose DEVLIES
Apotheker Leo HALET
Apotheker Alain LEJEUNE
Apotheker Philippe RAMLOT
Apotheker Ann VANDEPUTTE

Plaatsvervangende leden apothekers
Apotheker Chantal CAPOUILLEZ
Apotheker Leen COPPENS
Apotheker Marleen DETHIER
Apotheker Mieke DUTHOO
Apotheker Xavier GLORIEUX
Apotheker Laurence PÉTRÉ
Apotheker Stéphane PIRARD
Apotheker Jean-Marie ROSEN
Apotheker Koen VAN SUMERE

Directeurs
Apotheker Rien MARINUS
Apotheker Arnaud NICOLAS

Juriste
Mevrouw Anne-Cécile SQUIFFLET
Mevrouw Sylvie VAN OVERSTRAETEN

Directiesecretaresse
Mevrouw Ingrid DE DYCKER

Dienst boekhouding
Mevrouw Isabelle CRÉPIN

Onderhoud en logistiek
De Heer Jean-François BEUDELS
Coördinaten
Nationale Raad
Henri Jasparlaan 94
1060 Brussel
02/537.42.67
02/537.45.72
E-Mail
9.00 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur
Orde der apothekers - Henri Jasparlaan 94 -1060 BRUSSEL - T: 02/537.42.67 - F: 02/537.45.72