NL  |  FR
Welkom   |   Wachtdienst   |   Links   |   FAQ   |   Contact
Zoeken:
Links
Hieronder vindt u een overzicht van verwijzingen naar externe websites.
Farmaceutische faculteiten
Université Catholique de Louvain (UCL) Université Catholique de Louvain (UCL)
Université Libre de Bruxelles (ULB) Université Libre de Bruxelles (ULB)
Vrije Universiteit Brussel (VUB) Vrije Universiteit Brussel (VUB)
Universiteit Antwerpen (UA) Universiteit Antwerpen (UA)
Universiteit Gent (UGent) Universiteit Gent (UGent)
Universiteit Luik (ULg) Universiteit Luik (ULg)
Katholieke Universiteit Leuven (KUL) Katholieke Universiteit Leuven (KUL)
Wetenschappelijke instellingen - navorming
Instituut voor Permanente Studie voor Apothekers (IPSA) Instituut voor Permanente Studie voor Apothekers (IPSA)
Fonds des Affections Respiratoires (FARES) Fonds des Affections Respiratoires (FARES)
Société Scientifique des Pharmaciens Francophones (SSPF) Société Scientifique des Pharmaciens Francophones (SSPF)
Informatieve Sites
Algemene Pharmaceutische Bond (A.P.B.) Algemene Pharmaceutische Bond (A.P.B.)
Antigifcentrum Antigifcentrum
Overheid
Farmaceutische inspectie Farmaceutische inspectie
Belgisch centrum voor farmacotherapeutische informatie Belgisch centrum voor farmacotherapeutische informatie
FOD Sociale zekerheid FOD Sociale zekerheid
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)


Orde der apothekers - Henri Jasparlaan 94 -1060 BRUSSEL - T: 02/537.42.67 - F: 02/537.45.72