Automaten en de apotheek – Verduidelijking betreffende het gebruik van robotten

29 jun. 2020
  • Home
  • Automaten en de apotheek – Verduidelijking betreffende het gebruik van robotten

Sommige apothekers gebruiken procesautomatisering binnen hun officina om meer tijd te kunnen besteden aan hun patiënten en aan de verstrekking van kwaliteitsvolle farmaceutische zorg. Verschillende apotheken beschikken over robotten die o.a. toelaten om een product – geneesmiddel of ander product, zoals bedoeld in artikel 87 van de Code van farmaceutische plichtenleer – op een geautomatiseerde manier vanuit de stockageruimte naar de toonbank te brengen.

Deze robotten kunnen ook gebruikt worden om de externe verdeelapparaten van officina’s aan te vullen of om producten ten behoeve van een bepaalde patiënt in afhaalloketten te plaatsen.

In deze context wenst de Nationale Raad van de Orde der Apothekers de leden te herinneren aan zijn gedetailleerd advies van 2017 met betrekking tot dit soort toestellen (verdeelapparaten en afhaalloketten) met als titel “Automaten en de apotheek”, te herhalen. Dit genuanceerd advies maakt een duidelijk onderscheid tussen verdeelapparaten – waarvan de aanwezigheid wordt getolereerd, mits de naleving van strikte voorwaarden die o.a. betrekking hebben op de aard van de producten – en afhaalloketten – die toegelaten zijn mits het voorafgaande bezoek van de patiënt aan de apotheek zodat farmaceutische zorg effectief verstrekt wordt (1).

De Nationale Raad wenst ook te onderstrepen dat deze toestellen in geen enkel geval mogen gebruikt worden om de wettelijke, regelgevende en deontologische vereisten met betrekking tot de online-verkoop van geneesmiddelen te omzeilen. Het online-bestellen van voorschriftplichtige geneesmiddelen (per e-mail of via een ander systeem) of het bestellen via een terminal aan de buitenkant van de apotheek, waarbij deze geneesmiddelen worden afgehaald via een verdeelapparaat of een loket, zonder enig contact met de apotheker is strijdig met het toepasselijke verbod op de online-verkoop van voorschriftplichtige geneesmiddelen.

[1] Betreffende de farmaceutische zorg, zie punt F.7. van de Gids voor de goede officinale farmaceutische praktijken (die een bijlage van het KB van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers vormt).