Chip Omega Pharma

18 dec. 2008
  • Home
  • Chip Omega Pharma

De Nationale Raad nam kennis van het voornemen van de firma Omega Pharma om hun “E-Waves Phone Chip” via het netwerk van apotheken te koop aan te bieden.

Alhoewel deze firma aan de apotheken en de groothandelaars gemeld heeft dat de verkoop van dit product wordt stopgezet, acht de Nationale Raad het noodzakelijk volgend advies mede te delen:

Het product dat OMEGA PHARMA aanbiedt voor de verkoop in apotheken bestaat uit een chip, bestemd voor plaatsing op een GSM-toestel, waarbij verondersteld wordt dat deze chip het mogelijk schadelijk stralingseffect van draagbare telefoons zou neutraliseren.

De Nationale Raad is van oordeel dat de verkoop van dergelijke dispositieven in de officina niet in overeenstemming is met de uitoefening van de farmacie, zoals bepaald in artikel 4 van het Koninklijk besluit n°78 van 10/11/1967 met betrekking tot de uitoefening van gezondheidszorgberoepen.

Bovendien beantwoordt dergelijk dispositief volgens de Nationale Raad niet aan de voorwaarden waaraan een parafarmaceutisch product moet voldoen om in de officina aanwezig te mogen zijn.
Deze voorwaarden en criteria, alsook de groepen van parafarmaceutische producten die in de officina mogen aanwezig zijn, kunnen geraadpleegd worden op de website van de Orde der Apothekers.

Bijgevolg is de Nationale Raad van mening dat een dergelijke chip niet te koop kan aangeboden worden in de apotheek, die in hoofdzaak een plaats voor de aflevering van geneesmiddelen moet zijn en blijven.

De Nationale Raad betreurt ten zeerste dat zuivere commerciële praktijken eens te meer ernstig het vertrouwen hebben geschokt dat de patiënten in hun apotheker moeten kunnen stellen, alsook in de door hem afgeleverde producten.