Medische bijstand

25 sep. 2008
  • Home
  • Medische bijstand

In antwoord op een vraag betreffende het te koop aanbieden in de officina van systemen van medische bijstand heeft de Nationale Raad volgende beslissing genomen.

De aan de Nationale Raad gestelde vraag had betrekking op het te koop aanbieden in de voor het publiek opengestelde officina’s van apparaten die personen toelaten om in contact te treden met een alarmcentrale wanneer zij zich in een medische noodsituatie bevinden.

De Nationale Raad is van mening dat de verkoop van dergelijke apparaten vreemd is aan de farmaceutische handelingen zoals beschreven in artikel 4 van het Koninklijk Besluit n° 78 van 10/11/1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen. Daarenboven beantwoorden deze producten niet aan de door de Nationale Raad vooropgestelde voorwaarden waaraan een parafarmaceutisch artikel moet voldoen om in de officina aanwezig te mogen zijn. Deze voorwaarden, evenals de categorieën van producten van parafarmacie die hun plaats vinden in de officina, kunnen geraadpleegd worden op de website van de Orde der Apothekers.

Bijgevolg is de Nationale Raad de mening toegedaan dat dergelijke apparaten, ook al kunnen zij hun nut hebben voor de veiligheid van bepaalde personen, niet thuishoren in de apotheek, die dé plaats van aflevering van geneesmiddelen is en moet blijven.