Test-Aankoop bezorgd over het imago van de apotheker

25 jul. 2008
  • Home
  • Test-Aankoop bezorgd over het imago van de apotheker

De Nationale Raad van de Orde der apothekers ontving een schrijven vanwege de verbruikersunie Test-Aankoop, waarin deze haar verbazing en haar bedenkingen uit over het feit dat het product Cocoa Via exclusief bij de apotheker wordt verkocht.

Test-Aankoop wijst erop dat de apotheker heel wat aanzien en vertrouwen geniet bij veel consumenten, die er dan ook van uitgaan dat de apotheker degelijk advies verleent en geen nutteloze of twijfelachtige producten aanraadt.

Het chocoladeverhaal waarnaar Test-Aankoop verwijst is echter slechts één voorbeeld uit een steeds langer wordende lijst van gelijkaardige marketingstrategieën die blijkbaar tot doel hebben het vertrouwen van hun klanten in de kwaliteit van hun product te winnen door gebruik (of zelfs misbruik ) te maken van het positieve imago van de apotheker als gezondheidsraadgever. Zodra het product dit vertrouwen geniet - dankzij de apotheker ! - en voldoende ingeburgerd is bij de consument, worden de distributiekanalen uitgebreid, soms zelfs met uitsluiting van de apotheken.

Waakzaamheid is dus geboden, zeker wanneer uit reacties van de consumenten blijkt dat de medewerking aan dergelijke marketingstrategieën schade kan toebrengen aan het positieve imago van de apotheker als adviesverlener inzake gezondheid.

De lijst van voorwaarden waaraan parafarmaceutische producten moeten voldoen om in de officina aanwezig te mogen zijn, en de indeling ervan in categorieën, zoals opgesteld door de Nationale Raad van de Orde der apothekers en gepubliceerd op de website van de Orde der apothekers, kan hierbij zeker een leidraad zijn.