Verkoop van zelftests in de apotheek

24 mei 2017
 • Home
 • Verkoop van zelftests in de apotheek

De Nationale Raad van de Orde der Apothekers werd geïnterpelleerd door apothekers-klinisch biologen aangaande de verkoop van zelftests in de apotheek. Zij zijn bezorgd over een aantal aspecten die gepaard gaan met deze belangrijke taak van de officina-apotheker en wensen enkele belangrijke punten dienaangaande te benadrukken:

 • Kwaliteit van de test
 • Traceerbaarheid naar de patiënten
 • Informatie voor de patiënt
 • Opvolging van het resultaat

De Nationale Raad van de Orde der Apothekers steunt het initiatief tot vormgeving van kwaliteitscriteria voor zelftests uitgaande van de klinisch biologen; de bevoorrechte partners om hieraan samen te werken zijn:

 • RBSLM (Royal Belgian Society of Laboratory Medicine)
 • POCT werkgroep van de Commissie voor Klinische Biologie binnen het WIV
 • Groupe de travail POCT de la Commission de Biologie Clinique de l’ISP
 • BVASKB (Belgische Vereniging van Apothekers Specialisten in de Klinische Biologie)
 • SBPSBC (Société belge des pharmaciens spécialistes en biologie clinique)
 • BVS biopathologie (Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Medische Biopathologie)
 • GBS biopathologie (Union professionnelle belge des médecins spécialistes)

Wij herhalen hierbij graag het standpunt van de Orde in deze materie.

De meerwaarde van de apotheker in de aflevering en de opvolging van deze zelftests moet worden onderstreept:

 • De apotheker geniet het vertrouwen van de patiënt en dankzij zijn betrokkenheid met deze laatste, is hij perfect geplaatst om in alle vertrouwelijkheid in te gaan op de vragen naar zelftests en ze te oriënteren afhankelijk van elke persoonlijke situatie. Als de zelftest niet aangewezen is, wordt de patiënt in voorkomend geval doorverwezen naar een andere gezondheidszorgbeoefenaar die de geschikte onderzoeken zal kunnen verrichten.
 • Doordat hij is opgeleid in de aan de zelftests onderliggende technologieën en in het gebruik ervan, verleent de apotheker, die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de producten die hij aflevert, advies en informatie die nuttig zijn om te garanderen dat de patiënt de test correct gebruikt.
 • De apotheker verzekert de opvolging na de uitvoering van de zelftest door de patiënt, door hem te begeleiden na de ontdekking van de resultaten, door hem advies te verlenen en door hem door te verwijzen naar de instelling of de gezondheidsbeoefenaar die de resultaten zal kunnen bevestigen en die de aangepaste behandeling zal kunnen bieden.

Belangrijk ook om goed het onderscheid te maken tussen een zelftest en een 'point-of-care test' (POCT) :

 1. Een zelftest moet thuis worden gebruikt door en voor één enkele patiënt.
 2. Een 'point-of-care test' bestaat uit een in vitro test die dus valt onder de specialisatie klinische biologie binnen en buiten het ziekenhuis.


Zie ook het advies van 13/12/2016 - klik hier

Het advies van de Orde der Artsen in dit kader vindt u hier