Wachtdienst - Middaguren

18 sep. 2012
  • Home
  • Wachtdienst - Middaguren

Overeenkomstig de wettelijke en deontologische bepalingen, is elke apotheker verplicht om zijn rol tijdens de wachtdienst te vervullen.

De wachtdienst wordt georganiseerd om een normale et regelmatige toediening van de geneesmiddelen mogelijk te maken en dit in een objectief om permanent en in continuïteit de zorg te verzekeren.

Een patiënt moet de toegang tot geneesmiddelen hebben op elk moment van de dag en van de nacht. Indien, na overleg tussen apothekers van een zelfde wachtrol, blijkt dat er een of meer discontinuïteiten bestaan in de normale en regelmatige toediening, moet de wachtdienst al deze perioden dekken, met inbegrip van het middaguur.