Administratieve en gerechtelijke geschillen: een positief jaarbegin voor de Orde

25 mrt. 2024
  • Home
  • Nieuws
  • Administratieve en gerechtelijke geschillen: een positief jaarbegin voor de Orde

In de afgelopen jaren is de Orde der Apothekers het voorwerp geweest van meerdere gerechtelijke procedures bij verschillende instanties, die werden aangespannen door bedrijven en/of apothekers. 2024 neemt een positieve wending voor de Orde!

Arrest van de Raad van State van 19 januari 2024

In maart 2020 werd een verzoekschrift ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tot nietigverklaring van verschillende artikels van de Code van farmaceutische plichtenleer (uitgave 1 januari 2020).

4 jaar later, op 19 januari 2024 heeft de Raad van State het verzoekschrift verworpen. De Code kan niet beschouwd worden als een administratieve rechtshandeling die onder zijn bevoegdheid valt. Het verzoekschrift is dus onontvankelijk verklaard.

In zijn arrest heeft de Raad van State eraan herinnerd dat de Code van farmaceutische plichtenleer geen bindende kracht heeft, maar als leidraad dient die de apothekers moeten naleven in hun gedrag met betrekking tot de principes van zedelijkheid, eer, bescheidenheid, eerlijkheid, waardigheid en toewijding.