Afwijking van het beroepsgeheim in het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis

10 jul. 2020
  • Home
  • Nieuws
  • Afwijking van het beroepsgeheim in het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis

Geconfronteerd met de COVID-19 gezondheidscrisis heeft de overheid een identificatie- en contact opsporingssysteem ingevoerd van (vermoedelijk) besmette personen om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

In het kader van dit systeem trad op 1 juli 2020 een afwijking van het beroepsgeheim in werking voor alle gezondheidszorgverleners, waaronder de apothekers. Deze zijn dus “ontheven van hun geheimhoudingsplicht” in twee gevallen:

  • Wanneer zij de identiteit van een (vermoedelijk) besmette persoon moeten laten kennen aan het contactcentrum – dit betreft hoofdzakelijk de artsen, het ziekenhuis- en laboratoriumpersoneel.
  • Wanneer het contactcentrum contact met hen opneemt als (vermoedelijk) besmette persoon, om informatie te verstrekken over de personen met wie zij de voorbije dagen in contact zijn geweest.

Deze afwijking van het beroepsgeheim werd ingevoegd door het koninklijk besluit nr. 44 van 26 juni 2020 betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano.

Deze afwijking werd herhaald en blijvend gemaakt in het Samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaams Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano.

De Orde der Apothekers moedigt haar leden aan om mee te werken aan het contactonderzoek.