Apotheker-titularis: welke verantwoordelijkheden?

26 apr. 2024
  • Home
  • Nieuws
  • Apotheker-titularis: welke verantwoordelijkheden?

Het apotheekteam van een voor het publiek opengestelde officina kan bestaan uit meerdere apothekers: de titularis(sen) die verantwoordelijk is/zijn voor de officina en zo geregistreerd is/zijn; de adjunct(en) die samenwerkt(-werken) met de titularis(sen); de vervanger(s) die tijdelijk of regelmatig de titularis(sen) of adjunct(en) vervangt(vervangen).

Iedere apotheker, ongeacht zijn/haar hoedanigheid, is individueel verantwoordelijk op burgerlijk, strafrechtelijk en tuchtrechtelijk vlak voor alle farmaceutische handelingen, zorg, advies en informatie die hij verstrekt of waarop hij toezicht houdt, alsook voor de kwaliteit en de conformiteit van de producten die hij aflevert of bereidt.

Naast deze individuele verantwoordelijkheid van alle apothekers, is er een specifieke verantwoordelijkheid van de apotheker-titularis die weinig bekend is. Deze laatste is namelijk “strafrechtelijk, burgerrechtelijk en tuchtrechtelijke verantwoordelijk voor

  • de farmaceutisch handelingen,
  • het beheer van de apotheek,
  • en het toepassen van de wetgeving”.

Dit is een ruime verantwoordelijkheid, die blijft bestaan zelfs als het rechtstreekse toezicht op de handelingen is gedelegeerd aan een collega, en zelfs als hij afwezig is.

De apotheker-titularis is dus altijd verantwoordelijk, tenzij hij omstandigheden kan aantonen die hem vrijspreken. De transparantie (via het kwaliteitshandboek, ter beschikking van alle leden van het apotheekteam) met betrekking tot de taakverdeling aan elk lid van het apotheekteam, de verdeling van de activiteiten tussen eventuele co-titularissen en eventuele delegaties van taken en toezicht is fundamenteel in dit opzicht. In geval van een probleem is het in elk geval op basis van de concrete omstandigheden van de situatie dat de werkelijke verantwoordelijkheid van iedereen kan worden bepaald.

Niettemin is het belangrijk om te onderlijnen dat bepaalde verantwoordelijkheden van de apothekers-titularissen niet gedelegeerd kunnen worden, zoals o.a. de verantwoordelijkheid om zich te verzekeren dat de wachtdienst effectief uitgevoerd is, het invullen van het door het FAGG ter beschikking gestelde formulier voor autocontrole of de configuratie van de toegang van een apotheker-vervanger tot de applicatie NARCOREG voor het invoeren van de transacties met betrekking tot verdovende middelen.

Dit toont het belang aan voor de apotheker om een burgerlijke beroepsaansprakelijkheids-verzekering af te sluiten.

Nuttige referenties: