Bericht van de Federale Overheidsdienst Financiën betreffende de productie van ontsmettingsmiddelen door de apothekers

18 mrt. 2020
  • Home
  • Nieuws
  • Bericht van de Federale Overheidsdienst Financiën betreffende de productie van ontsmettingsmiddelen door de apothekers

PRODUCTIE VAN ONTSMETTINGSMIDDELEN DOOR APOTHEKERS

(uitzonderingsmaatregel in het kader van het COVID-19 virus)

Uitzonderlijk en voor een beperkte periode kunnen apothekers die geen vergunning “erkend entrepothouder” of vergunning “ethylalcohol en alcoholhoudende dranken – medische sector" hebben, toch volgende activiteiten uitvoeren:

  • Ethylalcohol inslaan met vrijstelling van accijnzen (om te worden gedenatureerd)
  • Ethylalcohol denatureren met ether (die zal worden gebruikt voor de productie van ontsmettingsmiddelen)
  • Ontsmettingsmiddelen produceren waarbij ethylalcohol wordt gebruikt (met vrijstelling van accijnzen)
  • Gedenatureerde ethylalcohol inslaan met schorsing van accijnzen voor het produceren van producten die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn.

Deze apothekers dienen dan wel 3 registers bij te houden:

  • Een gedetailleerd register van de ontvangen hoeveelheden ethanol
  • Een register van de gedenatureerde hoeveelheden ethanol en
  • Een register van de verkochte hoeveelheden (zelf geproduceerde) ontsmettingsmiddelen

Hier vindt u het register. (DOCX, 21.15 KB)

Zie https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/corona-informatie-en-maatregelen/productie-van-ontsmettingsmiddelen-door