Burgerlijke partij stelling van de Orde aanvaard

11 aug. 2017
  • Home
  • Nieuws
  • Burgerlijke partij stelling van de Orde aanvaard

De Orde der Apothekers heeft van de wetgever de opdracht gekregen om de eer, bescheidenheid, eerlijkheid, waardigheid en toewijding te verzekeren die onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van het beroep van apotheker.

De Orde heeft bovendien van de wetgever de opdracht gekregen om, in voorkomend geval, de bevoegde overheden kennis te geven van daden van onwettige uitoefening van de artsenijbereidkunde door derden waarvan zij kennis hebben of krijgen. De Orde kan zich in dit geval burgerlijke partijstellen hetzij om de strafvordering op gang te brengen, tussen te komen en op te volgen hetzij, bij ambtshalve vervolging, om als partij in het strafgeding tussen te komen. In beide gevallen kan zij genoegdoening vragen van de derde, bij veroordeling, voor de morele schade die de Orde door de inbreuk lijdt.

De Orde heeft onlangs van deze mogelijkheid gebruik gemaakt in een zaak waarin een verdachte werd vervolgd o.m. wegens de onwettige uitoefening van de artsenijbereidkunde door illegaal producten in België te hebben ingevoerd, gebruikt en afgeleverd. Haar verzoek werd ontvankelijk en gegrond verklaard in eerste aanleg. Dit vonnis is nog vatbaar voor hoger beroep.