Communicatie in het kader van de uitbraak van het coronavirus

05 mrt. 2020
  • Home
  • Nieuws
  • Communicatie in het kader van de uitbraak van het coronavirus

Nu het coronavirus zich in Europa blijft verspreiden, ook en vooral in België, wordt de apotheker meer dan ooit opgeroepen om zijn rol als eerstelijnsgezondheidszorgbeoefenaar te vervullen door patiënten op te vangen, naar hun vragen en bezorgdheden te luisteren en hen de juiste adviezen te geven.

De Nationale Raad van de Orde der Apothekers roept de apothekers op om op deze positieve manier te handelen, ten voordele van het vertrouwen van de burgers en de geloofwaardigheid van het beroep, zonder toe te geven aan de verleiding om ten onrechte commercieel voordeel te halen uit de epidemie en de angsten die deze oproept.

In dit verband wenst de Nationale Raad te herinneren aan een aantal bepalingen van de Code voor farmaceutische plichtenleer:

  • Artikel 1 bepaalt dat "de apotheker ten dienste staat van de volksgezondheid" en "zijn beroepsactiviteit uitoefent in het belang van de patiënt".
  • Volgens artikel 15 oefent de apotheker "in de eerste plaats een gezondheidszorgberoep uit, wat inhoudt dat zijn activiteit niet verward mag worden met de uitbating van een handelszaak. In het belang van de volksgezondheid en om het vertrouwen van de patiënt niet te schaden, vermijdt hij in zijn beroepsactiviteit elke commerciële overdrijving".