Communiqué betreffende de lopende procedure tegen de Orde der Apothekers bij de Belgische Mededingingsautoriteit

09 nov. 2018
  • Home
  • Nieuws
  • Communiqué betreffende de lopende procedure tegen de Orde der Apothekers bij de Belgische Mededingingsautoriteit

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is een onafhankelijke administratieve instantie die verantwoordelijk is voor de toepassing van de mededingingsregels door het onderzoeken en de veroordeling van restrictieve mededingingspraktijken. Ze spreekt zich uit door middel van haar beslissingsorgaan, het Mededingingscollege, na een onderzoek uitgevoerd door het Auditoraat dat optreedt op eigen initiatief, op klacht of op ministeriële injunctie.

Zoals vermeld in het recent persbericht van het Auditoraat van de BMA, werd begin 2016 een procedure voor vermeende inbreuk op het mededingingsrecht ten aanzien van de groep MediCare-Market gestart tegen de Orde der Apothekers. De Orde heeft haar volledige medewerking verleend aan het onderzoek van die zaak door het Auditoraat door op alle gestelde vragen te antwoorden en alle nuttige documenten over te maken.

Met het neerleggen van het gemotiveerde ontwerp van beslissing van het Auditoraat bij het College begint de contentieuze fase van de procedure. De Orde der Apothekers maakt actief en sereen haar verdediging klaar om te bewijzen dat haar geen mededingingsbeperkende praktijken kunnen worden toegeschreven om het model MediCare-Market van de markt uit te sluiten of zijn ontwikkeling te beletten en indirect aan MediCare-Market een minimum verkoopprijs van medicijnen op te leggen.