Covid-19 tests tijdens de wacht

08 dec. 2021

Sinds 12 juli 2021 en tot 31 december 2023 mogen de apothekers snelle antigeentests in hun officina uitvoeren[1]. Met de veralgemening van het gebruik van het Covid Safe Ticket worden de apothekers steeds meer geconfronteerd met verzoeken tot tests tijdens hun wachtdienst. De vraag rijst of ze deze handeling mogen weigeren tijdens de wacht.

De Nationale Raad van de Orde der Apothekers wenst te herhalen dat de apothekers vrij kiezen om de uitvoering van de Covid-19 tests in hun officina al dan niet aan te bieden. Ze kunnen dus ook vrij kiezen om deze tests al dan niet tijdens de wacht uit te voeren.

Op deze basis beveelt de Nationale Raad de apothekers het volgende aan:

  • Een duidelijke communicatie aan hun patiënten: de uitvoeringsmodaliteiten van de tests (het feit dat ze al dan niet worden aangeboden tijdens de wacht, alleen op afspraak of tijdens een bepaald tijdslot) moeten duidelijk ter kennis gebracht worden.
  • Een samenwerking tussen apothekers: het lijkt nuttig dat de apotheker die geen tests wenst uit te voeren tijdens zijn wacht de mogelijke alternatieven kent om zo de patiënten te helpen.

[1] Zie het advies van 30 juli 2021, “Uitvoering van sneltests Covid-19 door de apotheker”, dat op de website van de Orde werd gepubliceerd.