De Orde der Apothekers gaat in beroep

27 jun. 2019
  • Home
  • Nieuws
  • De Orde der Apothekers gaat in beroep

De Orde heeft beslist om in beroep te gaan tegen de beslissing van het College van de Belgische Mededingingsautoriteit van 28 mei 2019 waarbij de Orde werd veroordeeld voor het aanwenden van mededingingsbeperkende praktijken die erop gericht waren de ontwikkeling van de groep MediCare-Market te belemmeren, hetgeen zij betwist.

De zaak zal in graad van beroep worden behandeld door het Marktenhof, een specifieke kamer voor marktzaken van het Brusselse hof van beroep.