Ereleden

31 mei 2007

Het huishoudelijk reglement omschrijft de procedure en de criteria voor de toekenning van het erelidmaatschap en bepaalt tevens de rechten en de plichten van de ereleden.

De Nationale Raad besliste dat de bijdrage voor ereleden nul euro bedraagt.