Federale, regionale en Europese verkiezingen 2024: iets nieuws voor de apothekers!

29 feb. 2024
  • Home
  • Nieuws
  • Federale, regionale en Europese verkiezingen 2024: iets nieuws voor de apothekers!

Het Kieswetboek voorziet iets nieuws vanaf de federale, regionale en Europese verkiezingen op 9 juni.

Voortaan kunnen apothekers worden aangewezen als voorzitters van de stem en telbureaus. De aanwijzing gebeurt willekeurig uit verschillende categorieën van beroepsbeoefenaars (magistraten, advocaten, notarissen, architecten, bedrijfsrevisoren, onderwijzers…).

Om redenen van administratieve vereenvoudiging, worden je persoonsgegevens rechtstreeks door de Rijksdienst voor Sociale zekerheid, het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en de Kruispuntbank van de Sociale z ekerheid naar de gemeentes doorgestuurd.

Het vervullen van de burgerplicht maakt deel uit van de waarden van de Orde.

We moedigen apothekers die worden aangewezen aan om positief te reageren indien hun activiteit het toelaat.

Voor meer informatie zie de website van de FOD Binnenlandse zaken betreffende de verkiezingen