Geneesmiddelentekorten in de apotheek : update van het advies van 03/06/2019

30 sep. 2019
  • Home
  • Nieuws
  • Geneesmiddelentekorten in de apotheek : update van het advies van 03/06/2019

Het exportverbod voor groothandelaars-verdelers in werking sinds 18 mei 2019 en ingevoerd door artikel 3, 2° van de wet van 7 april 2019, wordt geschorst[1]. Dat heeft het Grondwettelijk Hof beslist bij arrest van 18 juli 2019. Groothandelaars-verdelers mogen dus momenteel geneesmiddelen op de Belgische markt kopen om die vervolgens te exporteren.

De Nationale Raad betreurt deze beslissing. Het plaatst de apothekers voor voldongen feiten gelet op de deontologische en wettelijke verplichting om het geneesmiddel zo snel mogelijk na de voorlegging van het voorschrift of na het verzoek door de patiënt af te leveren[2].

Ondertussen hebben ook verschillende bedrijven uit de farmaceutische sector bij het Grondwettelijk Hof een beroep tot vernietiging ingediend tegen het artikel 3, 2° van de wet van 7 april 2019.

[1] Wet tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen wat de onbeschikbaarheden van geneesmiddelen betreft van 7 april 2019.

[2] Artikel 31 Code van Farmaceutische Plichtenleer; artikel 4, § 2 K.B. 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers.