Het Marktenhof heeft uitspraak gedaan in de MediCare-Market zaak

08 jan. 2020
  • Home
  • Nieuws
  • Het Marktenhof heeft uitspraak gedaan in de MediCare-Market zaak

Op woensdag 8 januari 2020 heeft het Marktenhof uitspraak gedaan in de zaak MediCare-Market.

Ter herinnering: in de beslissing van 28 mei 2019 heeft het College van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) de Orde der apothekers veroordeeld omdat ze naar het oordeel van het College mededingingsbeperkende praktijken had toegepast om de ontwikkeling van de MediCare-Marktgroep te belemmeren (zie het persbericht van de Orde over dit onderwerp). De Orde heeft dit besluit formeel aangevochten en beroep aangetekend (zie de persmededeling van de Orde over dit onderwerp).

Het is in het kader van dit beroep dat het Marktenhof zich vandaag heeft uitgesproken. In zijn arrest heeft het Hof beslist dat het beroep ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond gegrond is. Het Hof meent dus dat de Orde een inbreuk op het mededingingsrecht heeft begaan, maar vraagt de Belgische Mededingingsautoriteit om het bedrag van de boete (1 miljoen euro) te herzien. Daarbij is gepreciseerd dat het bedrag van de boete het plafond van 10% van het jaarlijks inkomen van de Orde niet mag overschrijden (hetgeen neerkomt op minder dan 250.000 euro).

De Orde der Apothekers wacht op een kopie van het arrest van het Hof om het nader te analyseren.