Nieuwe update van het advies "De Covid-19 tests en de apotheker"

09 apr. 2021
  • Home
  • Nieuws
  • Nieuwe update van het advies "De Covid-19 tests en de apotheker"

De publicatie van nieuwe officiële teksten in het Belgisch Staatsblad op 7 april 2021 maakt een nieuwe update van het advies “De Covid-19 tests en de apotheker”, dat al geüpdatet werd door een advies van 26 maart 2021 (aangevuld door een advies van 1 april 2021), noodzakelijk.

Zelftests

Betreffende de zelftests – tests die door de patiënt zelf thuis worden uitgevoerd [1] –, verplicht de wet van 2 april 2021 inzake antigeen- en zelftesting nu de patiënt om zijn huisarts of een testcentrum “zo snel mogelijk” te informeren in geval van positief resultaat. De te volgen procedure wordt beschreven op een flyer die door de overheid ter beschikking wordt gesteld.

Een Koninklijk besluit van 2 april 2021 verduidelijkt de voorwaarden waarin de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging een tegemoetkoming verleent voor zelftests.

Sneltests

Sneltests zijn “kwalitatieve of semi-kwantitatieve antigeentests die voor een enkel specimen afzonderlijk of in een kleine reeks worden gebruikt, niet-geautomatiseerde procedures omvatten en ontworpen zijn om een snel resultaat te verschaffen, met uitzondering van zelftests”[2].

De bovenvermelde wet van 2 april 2021 re-integreert uiteindelijk de vergunde apotheken in het distributiecircuit van deze tests, mits één beperking: de apotheken mogen de snelle antigeentests enkel afleveren aan beoefenaars van een gezondheidszorgberoep.

[1] Overeenkomstig de definitie van art. 2, 5) van de Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en art. 1, § 2, 6° van het K.B. van 14 november 2011 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek. De zelftest wordt ook door de volgende termen aangeduid: “hulpmiddel voor zelftesten”, “PST” voor “patient self-testing”, “selftest”, “device for self-testing”.

[2] Wet van 22 december 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot snelle antigeentesten en de registratie en verwerking van gegevens betreffende vaccinaties in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie, art. 2, § 2, 2°.