Reactie in het kader van de schikking van de Orde der Apothekers met het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit

16 okt. 2019
 • Home
 • Nieuws
 • Reactie in het kader van de schikking van de Orde der Apothekers met het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit

Op 15 oktober 2019 heeft de Orde der Apothekers een schikking getroffen met het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit (hierna “BMA”). De schikking betreft een aantal deontologische regels uitgevaardigd door de Nationale Raad van de Orde van Apothekers, die betrekking hebben op para-farmaceutische producten aangeboden door apothekers.

Deze schikking is het gevolg van intense onderhandelingen met het Auditoraat die bepaalde inbreuken op de mededingingswetgeving verweet aan de Orde. Deze grieven betreffen deontologische regels, die aan apothekers beperkingen kunnen opleggen inzake bepaalde vormen van publiciteit voor de verkoop van para-farmaceutische producten, met inbegrip van reclame via sociale media en het gebruik van betalende zoekmachines zoals Google AdWords.

In het kader van deze schikking, verbindt de Orde zich om bepaalde lopende projecten te concretiseren:

 1. De Orde zal haar nieuwe deontologische code toepassen vanaf 1 januari 2020.

  Deze nieuwe deontologische code voorziet o.a. in een soepelere regeling inzake publiciteit, waaronder de principiële toelating om reclame via sociale media te voeren en om betalende zoekmachines zoals Google AdWords te gebruiken. Deze toelating zal echter niet absoluut zijn en zal onderworpen zijn aan bepaalde voorwaarden. Het belang van de patiënt en de volksgezondheid alsook de (geloof)waardigheid van het beroep blijven primordiaal.

  De nodige informatie en toelichting over deze nieuwe deontologische code zal binnenkort gedeeld worden met het apothekerskorps.
 2. De Orde zal de becommentarieerde deontologische code die ter aanvulling en ter verduidelijking van de bovenvermelde deontologische code werd opgesteld, finaliseren. Deze zal regelmatig worden aangepast door de Orde rekening houdende met de evolutie van het beroep en de wetgeving.
 3. Iedere 5 jaar zal de deontologische code geëvalueerd en indien nodig hervormd worden.
 4. De Orde zal haar repertorium van alle toekomstige en definitieve disciplinaire beslissingen in geanonimiseerde vorm publiceren op haar website (op het deel dat uitsluitend toegankelijk is voor de leden).

Tijdens de langdurige onderhandelingen met het Auditoraat van de BMA heeft de Orde meermaals haar wil geuit om niet alleen over de naleving van de nodige deontologische regels te waken maar ook van de mededingingswetgeving, in een steeds veranderende economische wereld.

Deze schikking staat los van het lopende beroep van de Orde van Apothekers bij het Marktenhof tegen een eerdere beslissing die het Mededingingscollege van de BMA heeft uitgevaardigd (zie in dit verband het persbericht).