Recente aanpassing voor de Covid-19 zelftests

30 jun. 2021
  • Home
  • Nieuws
  • Recente aanpassing voor de Covid-19 zelftests

Vanaf 1 juli 2021, rekening houdend met “het feit dat er voldoende conforme, niet-gederogeerde zelftesten op de markt zullen zijn”, werd beslist dat een beperkt distributiecircuit niet langer noodzakelijk is.

Het Koninklijk besluit van 11 mei 2021 waarnaar werd verwezen in het advies van 21 mei 2021 wordt bijgevolg gewijzigd door een Koninklijk besluit van 24 juni 2021: “de verkoop en de aflevering van zelftesten gebeurt overeenkomstig de wetgeving die van toepassing is op medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek” zonder exclusiviteit meer voor de apotheker.