Solidariteit met collega's in nood na de overstromingsramp

22 okt. 2021
  • Home
  • Nieuws
  • Solidariteit met collega's in nood na de overstromingsramp

Meer dan twee maanden na de overstromingen lijden de bewoners van de getroffen gebieden nog steeds onder de verwoestende gevolgen.

Leden van de Provinciale Raad van Luik en van de Nationale Raad gingen ter plaatse om de apothekers te steunen en de omvang van de moeilijkheden waarmee zij te kampen hebben te evalueren. Opmerkelijk is dat onze collega-apothekers moed en toewijding aan hun patiënten hebben getoond.

Reeds drie weken na de overstromingen waren de meeste apotheken weer open of stonden ze op het punt open te gaan. Terwijl de meeste winkels en kantoren nog gesloten waren, verschenen er containers zodat de apothekers hun rol als eerstelijnszorgverstrekkers konden vervullen en de continuïteit van de zorg konden verzekeren.

APB heeft in samenwerking met de plaatselijke beroepsverenigingen een solidariteitsfonds opgericht. De Orde van apothekers droeg bij aan dit fonds. Het fonds werd op 30 september 2021 afgesloten en de betaling aan de begunstigde apotheken zal in de eerste weken van oktober worden verricht.

De Orde dankt de apothekers voor de regelingen die zij hebben getroffen met als enige doel de burgers te helpen door het vervullen van hun rol als zorgverleners om zo de continuïteit van de zorg te kunnen waarborgen.