Tekort aan mondmaskers

20 mrt. 2020

Als gevolg van het tekort aan mondmaskers wensen de gezondheidsautoriteiten erop te wijzen dat het dragen van mondmaskers op openbare plaatsen geen nut heeft voor mensen die niet besmet zijn met het coronavirus. Het is echter absoluut noodzakelijk om alle maatregelen te nemen om voldoende afstand van elkaar te houden.

De huidige voorraden mondmaskers moeten voorrang krijgen voor gebruik door ziekenhuizen en zorgverleners die klinische onderzoeken en follow-up van besmette patiënten uitvoeren.

De Orde vraagt de apothekers om zoveel mogelijk mee te werken aan elke activiteit die de volksgezondheid dient, en om de aanbevelingen van de autoriteiten op te volgen.

In deze context herhaalt de Orde haar communicatie van 5 maart: er wordt van de apotheker verwacht om zich te profileren als eerstelijnsgezondheidszorgbeoefenaar, ten voordele van de patiënten, zonder toe te geven aan de verleiding om ten onrechte commercieel voordeel te halen uit de epidemie en de angsten die deze oproept.