Verkiezingen - Mededeling van de Nationale Raad van de Orde der Apothekers.

23 mei 2024
  • Home
  • Nieuws
  • Verkiezingen - Mededeling van de Nationale Raad van de Orde der Apothekers.

De Provinciale Raden van de Orde der Apothekers worden naar samenstelling om de drie jaar voor de helft vernieuwd ( K.B. n°80 van 10 november 1967 ).

2024 is opnieuw een verkiezingsjaar.

De Nationale Raad heeft de periode voor de verkiezingen vastgelegd van maandag 16 september 2024 tot woensdag 2 oktober 2024 (20.00u). Je zal hiervoor tijdig de nodige informatie ontvangen. Wij herinneren je eraan dat een deelname aan de stemming verplicht is.

Maar zonder kandidaten geen verkiezingen.

Elk lid dat zich wenst te engageren om deel te nemen aan de werking van de Orde kan zich kandidaat stellen, mits hij/zij voldoet aan de wettelijke voorwaarden.
Door het uitbrengen van je stem bepaal je welke collegae als de vertegenwoordigers van onze beroepsorde zullen optreden.

De leden van de Nationale Raad, verkozen door hun Provinciale Raad, hebben als taak de deontologische Code op te stellen, maar ook advies te geven, niet alleen bestemd voor het beroep zelf maar ook voor de verschillende politieke en sociale stakeholders.

Heb je belangstelling voor de opdrachten die aan de Orde worden toevertrouwd en voor zijn taken ter bescherming van de volksgezondheid ? Laat het weten aan jouw Provinciale Raad en aarzel niet je kandidaat te stellen ! Jouw positieve inbreng als Raadslid zal zeker gewaardeerd worden.