Wijziging in het vergoedingssysteem van de officina-apotheker

13 mei 2016
  • Home
  • Nieuws
  • Wijziging in het vergoedingssysteem van de officina-apotheker

De Orde, zich bewust van het belang van de kwaliteit van de zorg voor de patiënt, steunt alle inspanningen die leiden tot het verder ontwikkelen van het beroep van apotheker.

Beroepsverenigingen en beleidsmakers werken aan en bezinnen zich over de ontwikkeling van een systeem tot wijziging van de remuneratie van de officina-apotheker dat meer gebaseerd is op zorg en voortgezette farmaceutische zorg.

De Orde neemt actief deel aan dergelijke initiatieven en zal ook in de toekomst blijven samenwerken met betrokken instanties aan deze denkoefeningen.