Drive-in apotheek

14 dec. 2017
  • Home
  • Drive-in apotheek

Gezien de recente actualiteit, wil de Nationale Raad van de Orde der Apothekers haar advies van november 2014 over de “drive-in apotheek” updaten.

De Nationale Raad blijft bij het fundamenteel beginsel dat, ongeacht de wijze van verstrekking van geneesmiddelen en gezondheidsproducten (drive-in, internet, automaten), de apotheker er altijd voor moet zorgen dat zijn patiënt kan genieten van kwaliteitsvolle farmaceutische zorg.
De Nationale Raad erkent dat de “drive-in apotheek” een interessante opportuniteit biedt voor bepaalde categorieën van personen, met name voor personen met beperkte mobiliteit. Toch wenst zij haar blijvende bezorgdheid te uiten betreffende het samengaan van dit concept met bepaalde deontologische regels aangaande onder meer het onthaal in de apotheek, het advies aan de patiënt, het vertrouwelijk en discreet gesprek.

Tenslotte mag zo’n concept de apotheek niet herleiden tot een pure commerciële ruimte waar de snelheid van de dienstverlening primeert.