Activiteit van de Nationale Raad

19 jan. 2022

De kern van de activiteit van de Nationale Raad van de Orde der Apothekers speelt zich af tijdens de zittingen van het Bureau of van de Raad. Inderdaad, tijdens deze vergaderingen worden de beslissingen genomen, de beleidslijnen uitgetekend, de communicaties goedgekeurd en de actualiteiten bediscussieerd. De Raad, in zijn plenaire samenstelling, beschikt over de beslissingsbevoegdheid; het Bureau, met zijn beperkte samenstelling, bereidt het werk van de Raad voor die ook een mandaat aan het Bureau kan geven om bepaalde missies uit te voeren.

Het Bureau en de Raad vergaderen één keer per maand behalve tijdens de zomervakantie.

Onderwerpen op de dagorde sinds september 2022:
- Vragen rond de vaccinatie tegen de Covid-19 in de apotheek (door artsen/verpleegkundigen? Fractionering? Verzoek voor groep patiënten? ...)
- Personeel van de apotheek
- Inwerkingtreding van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg en Orde der Apothekers (vrijstelling van de wachtdienst, Toezichtscommissie...)
- Rehabilitatie van de apotheker na een tuchtsanctie
- Voorzitterschap van België bij de PGUE in 2023
- Verslagen van vergaderingen met belangrijke gesprekspartners zoals het Kabinet van Volksgezondheid of het FAGG
- Vergaderingen EurHeCA en Interordes
- ...